ALGOLAGNIE

Je potřeba zažívat bolest, která zvyšuje prožitek při pohlavním styku. Není vždy přímo spojena s pohlavním aktem - forma lehčího masochismu.