Reklamační formulář

Pro snadné a rychlé vyřízení reklamace vyzkoušejte náš nový systém zpracování reklamací, který najdete zde.

Pokud by vám ale tento postup nevyhovoval, můžete si samozřejmě vytisknout a vyplnit formulář Uplatnění reklamace (reklamační list) a vadný výrobek nám zaslat na adresu uvedenou v tomto formuláři.

Veškeré informace týkající se reklamací, najdete v Reklamačním řádu.