AMBISEXUALITA

Na rozdíl od AMBIERASTIE jde především o sexuální náklonnost k oběma pohlavím.