AUTOFILIE

Známější pod výrazem Narcisismus = milovaní sebe sama.