BLASFEMIE SEXUÁLNÍ

Zapojování známých náboženských postav do sexuálního aktu v představách. Vzývání, oslovování apod.