DROMOMANIE

Je sexuálně podmíněná potřeba cestovat.