DŮTKY

(devítiocasá kočka) - nástroj pro spanking, který se skládá z rukojeti a několika kožených řemenů. Nejčastěji 9-15. Kůže není podmínkou, důtky mohou být i z provázků, koňských žíní, gumových trubiček dutých či plných. Nejtvrdší důtky jsou z ocelových lanek nebo elektrokabelů.