HERMAFRODITISMUS PSYCHOSEXUÁLNÍ

Je u osob, které se chovají oboupohlavně a vyhledávají sexuální partnery obojího pohlaví.