HOMOFOBIE

Chorobný odpor k homosexualitě, který může pramenit z vlastní latentní i neskryté homosexuality či jako odpor vzniklý na základě jiné homosexuální osoby.