INKVINAČNÍ PUD

Je potřeba znečištění jiné osoby – například inkoustem, ale i jinými látkami.