KLINIK

Sexuální praktiky na základě hry na doktora. Projevuje se v potřebách lékařských uniforem, vybavení místností, používání lékařských nástrojů a způsobu vyjadřování. V rámci oblekového uniformního fetišismu je to neškodný iniciační rituál. V případě skutečných prohlídek a zákroků je třeba značných znalostí.