KOMPLEX CUMLÁNÍ

Chorobná potřeba olizovat, sát, líbat, okusovat a cumlat partnerovo (či partnerčino) tělo.