KOMPLEX GRISELDIN

Patologická láska otce k dceři s přáním incestu. Dochází k žárlivému střežení dcery otcem pod záminkou péče o ní.