KOMPLEX KLYTAIMNÉSTRY

– je to chorobná ženská nenávist k manželovi (Klytaimnéstra byla dcera starořeckého bájného krále Tyndarea, která zavraždila svého manžela – krále Agamemnóna)