KOMPLEX LAIOSŮV

(i Laiův) – je to ponižování a utlačování syna vlastním otcem. Může vyvolávat synovu agresivitu vůči otci. Bývá to spojeno s žárlivostí otce na matku příliš něžně opatrující jejich syna.