KOMPLEX LOKASTY

(Iokasta – žena thébského krále Láia, po jehož smrti se nevědomky vdala za svého syna Oidipa, jenž byl vychován mimo domov a měla s ním 4 děti. Když pak vyšla pravda najevo, oběsila se) - jde o chorobnou lásku matky k vlastnímu synovi.