LAGNAINOMANIE

Je dalším termínem pro nadvládu až sadismus. (řec.: lagnos = mužný, slastný, ainos = divoký)