LYKANTROPIE

Je další sexuálně motivovaná úchylka postavená na přehnané náklonnosti osob k vlkům, přeměnu člověka na vlka naopak. (řec.: lykos = vlk)