MEMBRUM

Označení pro mužský pohlavní orgán – úd - penis.