MISOGAMIE

Chorobný odpor k manželství u obou pohlaví. (řec.: gamos = svatba)