MYSOFAGIE

Sexuálně motivovaná potřeba používat odporného potraviny – například: shnilé maso s červy, plesnivé potraviny, špínu, brouky…). (řec.: mysos = vzbuzující odpor)