NARCISMUS

Také jinak sebeláska. Jde o erotické zaměření na vlastní tělo či osobu.