Nubilumanie

Je eroticky podmíněný vztah k zamračené obloze. Jedinci trpící touto poruchou jsou de facto neschopni styku (nebo velmi omezeně) na otevřeném pálícím slunci. Zamračená obloha je naopak silně stimuluje (let. Nubilus – přinášející mraky)