PARADOXIE SEXUÁLNÍ

Jsou různé rozpory v sexuálních názorech a především projev pohlavního pudu v rozporu s věkem (v ranném dětství nebo pozdním stáří) (řec.: paradoxon = rozpor, absurdita). (řec.: paradoxon = rozpor, absurdita)