PARAFILIE

Stav abnormálního sexuálního chování a jednání, které osoba neovlivňuje svojí vůlí. (řec.: para = stranou, mimo)