PASSIOFILIE

Výraz pro „bolestnou lásku“ - tedy určitým způsobem lehčí forma sadomasochismu. (lat.: passio = bolest, strast)