PORIOMANIE

Velká touha cestovat - mnohdy sexuálně podmíněná (řada známých objevitelů a cestovatelů bylo poriomany). (řec.: poros = cesta, jízda)