PYROFILE

Sexuální vzrušení podmíněné otevřeným ohněm.