SADISMUS - kompenzační

Plně postačuje k ukojení a není třeba klasického spojení.