SADISMUS - psychický

Je potřebou zraňovat partnera verbálně nebo neproveditelnými příkazy, ponižováním, šikanováním a jinými tělesně nebolestivými metodami.