SADOMASOCHISMUS

Sexuální praktiky kombinující sadistické a masochistické prvky mezi jedinci při sexuálním aktu. „Rozumný“ sadomasochismus uznávající SSC je již považován za „běžnější“ druh sexuálního soužití.