SEBESTRANGULACE

Jiný výraz pro sebepověšení - v tomto případě jde o konkrétní užší materiál zanechávající výrazné stopy na krku.