SEXUÁLNÍ ASKETISMUS

Úmyslné sexuální sebeodříkávání.