SKATOFILIE

Je sexuální potřeba mít pohlavní styk ve silně znečistěném prostředí až ve výkalech.