SKOPTOFILIE

Synonymum voyaérství - tedy jinak jedinec je vzrušen pozorováním sexuální činnosti jiných. (řec.: skeptesthai = přihlížet)