TRHÁNÍ

Sexuální postup při svlékání, jehož základem je zničení oděvu - jeho roztrhání. Především se projevuje u punčoch a punčocháčů.