UTASSASSINOFILIE

Sexuální úchylka při níž je jedinec vzrušen při situaci, kdy mu hrozí smrtelné zranění.