SERVILISMUS

Masochistický postoj ke svému pánovi či paní vyznačující se přehnanou podbízivostí, poklonkující, přehnaně uctivý. (lat.: servilis = otrocký)